Reportage: Från insidan på en sportredaktion

Det smattras på tangentborden, telefonerna används febrilt och det jobbas för fullt för att färdigställa morgondagens tidning. Sportutövare och andra lokala sportprofiler jagas per telefon för att kunna återge sina versioner av helgens resultat i olika lokala sportsammanhang.

Jag befinner mig på Arvika nyheters sportredaktion, där jag sedan i december av och till tillbringat flera av mina söndagar som extraarbetare.

Jobbet som extraarbetare går främst ut på att ringa in resultat och händelser som ägt rum under helgen och sedan skriva ett referat av det hela. Det vill säga en artikel för publicering i måndagens, alternativt onsdagens tidning.

Min arbetsplats, sportredaktionen, och skrivbordet jag sitter vid skulle man enkelt kunna placera centralt, i hjärtat av A.N- huset, med övriga redaktioner kringliggande.

Bredvid mig sitter Fredrik Tholén, erfaren sportreporter och något av en uppslagsbok när det kommer till det mesta, i synnerhet sport. Fredrik är just den här söndagen främst redaktör och även ett slags samordnare av alla reportrar och bestämmer hur tidningen ska se ut.

Fredrik har jobbat på Arvika Nyheter av och till sedan 2002 och haft en heltidstjänst sedan 2003. Han är vad man inom tidningsbranschen kallar en multijournalist, det vill säga att han både skriver, fotograferar och tar bilder.

Multijournalister förekommer vanligtvis på mindre tidningar.

Arbetet går till på det viset att vi har en lista att följa av aktuella sporthändelser som ska beskrivas. Mest aktuella händelser under helgen.

Jag sitter framför en dator med ett headset, block och penna för att snabbt kunna skriva ner det som sägs, och även ha tillgång till resultat och fakta via internet. Därefter, med en grund att börja skriva på tar artiklarna form, och det är en intressant process.

Fredrik Tholén halkade in på journalistiken på ett liknande sätt som mitt. Genom att jobba extra på helger, en ”söndagsslav”, som det kallas skämtsamt på redaktionen.

Via en vän som då jobbade på tidningen fick han chansen att börja skriva. Han hade också tidigare, när han bodde i Göteborg och läste på Chalmers skrivit om IFK Göteborgs matcher på en hemsida. Där såddes ett frö och ett intresse för yrket.

Fredrik trivdes så bra med yrket att han valde att läsa ett och ett halvt år på journalisthögskolan i Sundsvall.

– Jag läste innan till civilingenjör på Chalmers, men intresset svalnade för det. Sen när chansen på Arvika Nyheter kom tog jag den, och trivs bra med jobbet, berättar Fredrik.

När jag frågar Fredrik om vad han anser är viktig i sitt yrke svarar han:

– Att alltid hålla sig till sanningen är en grundregel, den får man aldrig kringgå. Sedan ska ju alla fakta stämma, informationskällorna måste vara förtroendeingivande för att jag sedan ska kunna presentera något där allt stämmer.

Det skulle inte vara någon bra reklam, varken för tidningen eller mig om det som skrivs inte är korrekt.

Arvika Nyheter är en lokal tidning som främst går ut till boende i Arvika, Eda och Årjängs kommun. Tidningen görs i en upplaga på 12500 exemplar och når i runda slängar 29.000 läsare(se länk nedan). Efter att ha jobbat på tidningen börjar bilden av hur en redaktion fungerar att klarna.

Min syn på hur mina kollegor arbetar på redaktionen är hur de brinner för sitt yrke. Även om det sällan skrivs om elitidrott utan istället mest om lokalidrott, och utövare på hobbynivå, så är sättet de bemöter dem i sin yrkesroll mycket proffsigt.

När jag berättar det för Fredrik ger han sin syn på saken.

– Jag tycker det är väldigt viktigt att visa att man är påläst om dem man intervjuar, berättar Fredrik. Sen att man är enormt idrottsintresserad skadar inte. Jag gillar mitt yrkesämne och det underlättar arbetet såklart.

– Att sedan vara demokratisk som journalist tycker jag också är viktigt. Alla ska komma få komma till tals, inte bara de som hörs mest.

Som avslutning på min pratstund med Fredrik frågar jag honom hur han ser på sin framtid som journalist.

– Det är en bra fråga eftersom det är svårt att se in i framtiden om hur media kommer att se ut. Tekniken går ju framåt. Vi måste anpassa oss efter läsarnas önskemål, och förmodligen kommer den mesta media att nås via internet.

-Jag anser att det finns för lite lokalt intresse i allmänhet på ett sådant här litet ställe som Arvika. Dessvärre svalnar också intresset för lokala nyheter bland ungdomar, vår framtida läskrets.

– Så hur min framtid ser ut är svår att avgöra. Jag trivs dock med situationen nu och hoppas att få fortsätta ett tag till.

När klockan närmar sig nio på kvällen, och med det även deadline då allt ska vara inskickat till tryckeriet i Karlstad, jobbas det extra hårt för att få med så mycket som möjligt i tidningen.

En del av det skrivna får vänta till onsdagens tidning, men det mesta kommer med. Efter en lång dag, ofta elva tolv timmar, är man rejält mör när man knallar ut från redaktionen.

Men det är ett kul och givande jobb. Och jag har hittat en ny sida av mig själv när det gäller skrivande. Vi får se vad framtiden utvisar för någon fortsättning inom journalistiken. Vad jag vet är ändå att jobbet på Arvika Nyheters sportredaktion har givit frukt.

Anton Damperud