Insändare: Dags att ta ansvar!

Allt fler barn och ungdomar har en stillasittande livsstil med mycket tv-tittande, data- och tv-spelspelande. Detta tillsammans med osundare kostvanor har bidragit till att barnhälsan försämrats och antalet överviktiga och feta barn ökat.

Samtidigt har antalet idrottstimmar i skolan minskat sedan början av 1990-talet. Det är nu så illa att Sverige tillhör bottenligan i Europa när det gäller antal idrottstimmar.

Jag tycker att skolorna ska bryta denna negativa trend och istället ta ansvaret genom att öka antalet idrottslektioner. Barnen bör få minst en timmes fysisk aktivitet per dag. Vanor som sätts in i en tidig ålder behålls i större utsträckning livet ut. Friskare barn – friskare vuxna.

Fysisk aktivitet gör att barnen får lättare att lära sig, de koncentrerar sig bättre, det ger självförtroende och deras allmänna hälsa förbättras. Allt detta gynnar undervisningen och inlärningen.

Därför är det av allra största vikt att politiker genom skolan tar tag i detta allvarliga problem och tar sitt ansvar. Skolan är faktiskt den enda instans som når alla barn. Det är självklart att barnens föräldrar också ska ta sitt ansvar, men skolan tar faktiskt den största delen av barnens vakna tid.

Mer idrott i skolan tack!

”En som bryr sig om barns hälsa”