Lågenergilampan – En bluff?

FOTO: Giligone Creative Commons Licence
FOTO: Giligone Creative Commons Licence

2012-02-11
Under detta år är det meningen att den sista etappen mot ett förbud av glödlampan skall genomföras. Vi hänvisas istället till den s.k. lågenergilampan, ett rent hälsovådligt beslut. Produkten är varken försvarbar ur ett miljö- eller hälsomässigt perspektiv. De innehåller kvicksilver samt avger strålning av två olika karaktärer, elektromagnetiska fält från lampan samt galvaniskt via ledningarna. Strålningen kan vara skadlig för människor, är ett direkt problem för elöverkänsliga och kan orsaka skada på annan elektrisk apparatur. Kvicksilvret skulle tas om hand via återvinning. Men i december 2011 kom en undersökning från Svensk glasåtervinning som visar att upp till 200 000 lågenergilampor slängs direkt i glasreturen varje år. Kvicksilvret i dessa läcker nu rakt ut i vår natur. Läs mer