Lågenergilampan – En bluff?

FOTO: Giligone Creative Commons Licence
FOTO: Giligone Creative Commons Licence

2012-02-11
Under detta år är det meningen att den sista etappen mot ett förbud av glödlampan skall genomföras. Vi hänvisas istället till den s.k. lågenergilampan, ett rent hälsovådligt beslut. Produkten är varken försvarbar ur ett miljö- eller hälsomässigt perspektiv. De innehåller kvicksilver samt avger strålning av två olika karaktärer, elektromagnetiska fält från lampan samt galvaniskt via ledningarna. Strålningen kan vara skadlig för människor, är ett direkt problem för elöverkänsliga och kan orsaka skada på annan elektrisk apparatur. Kvicksilvret skulle tas om hand via återvinning. Men i december 2011 kom en undersökning från Svensk glasåtervinning som visar att upp till 200 000 lågenergilampor slängs direkt i glasreturen varje år. Kvicksilvret i dessa läcker nu rakt ut i vår natur.

Att lågenergilampan drar mindre ström är en sanning med modifikation. Det wattantal som står på förpackningen stämmer nämligen under förutsättning att förhållandena är idealiska samt att lampan är ny. Är det kallare än +7oC ökar strömförbrukningen och livslängden förkortas, är det sedan varmare än +50oC kan elektroniken i lampan ta skada. För att lampan ska fungera som det är tänkt krävs att du tänder den, väntar några minuter på att full ljusstyrka skall uppnås och sedan håller den tänd. Då livslängden förkortas av många ”kallstarter”, med en brinntid på 10 min förkortas denna med ca 20 %. Det är heller inte lämpligt att tända lampan inom 2 min från det att du släckt den. Hur energisnålt är det att ständigt låta lamporna brinna? En glödlampa lyser med full styrka från det att du tänder den, när du lämnar rummet kan du släcka den.

Av en glödlampas energiförbrukning övergår ca 90 % till värmeenergi medan endast 10 % omvandlas till synligt ljus. Men denna värme blandar sig sedan med omgivande luft i rummet och bidrar på så vis till uppvärmningen av utrymmet i fråga. En lågenergilampa som är relativt sval bidrar inte längre till uppvärmningen på samma vis och en höjning av elementet får kompensera värmeförlusten. Det handlar inte om att spara energi, utan en omfördelning.

Det sätt lågenergilampor är konstruerade på gör att de skapar ett motstånd mot sig själva på elnätet. Något som medför att den uppgivna effekten på lampan (ex 11 W) kan öka med 2 till 3 gånger. Den ojämna belastningen som orsakas av snabba pulser från lampan skapar även övertoner, vilka har förmågan att röra sig ända upp i mikrovågsområdet. De mätvärden av elektriska fält runt en lågenergilampa är lika höga på 5 till 8 meters avstånd som vid 1 meter hos en vanlig glödlampa. Enligt elsäkerhetsverket är säkerhetsavståndet för en elöverkänslig ca 8 meter!

Alla måste bidra för att minska på elberoendet. Enligt en artikel i Forskning & Framsteg sparar förbudet mot glödlampan en energimängd motsvarande 5 kärnkraftsreaktorer. Men i denna beräkning ingår inte det faktum att lågenergilampan förbrukar ca 10 gånger mer energi att tillverka. Energiåtgången vid tillverkandet av en glödlampa är ca 0,15 kW/h mot en lågenergilampa som förbrukar ca 1,4 kW/h. Inte heller ingår det faktum att glödlampan sprider värme som nu måste kompenseras. För oss i norden sammanfaller dessutom det ökade behovet av ljus med värmebehovet. Det finns bättre sätt att spara energi på än att återuppta användandet av tungmetallen kvicksilver. På många platser med Liseberg i spetsen skulle man t.ex. kunna anta en något modestare julbelysning. För att inte nämna den tunga industrins energianvändning.

Glödlampan ger ett behagligare ljus, tänder på en gång, klarar höga som låga temperaturer, bidrar till uppvärmningen av ett rum och bidrar inte till miljö- och hälsofarligt kvicksilverutsläpp. Tänk om samma tid, energi och pengar satsats på framtagandet av en miljömässigt och hälsomässigt hållbar lampa som på utfasandet av glödlampan? Energisnåla produkter är bra, men det går att välja hur och var vi sparar bäst. Ett klokt alternativ är att först ta fram hållbara produkter, därefter fasa ut. Beslutet om ett förbud mot glödlampan tycks vara ett spel för gallerierna. Ett massbedragande av befolkningen, för att ge oss intrycket av att det visst fattas beslut mot en hållbarare utveckling. En välpaketerad bluff.

Ellen Berg

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s