Skolrådets första sammanträde

Från skolrådets möte den 27 september: Stående: Hans (ped), Christiana (bättre sv), Elin (musik gr), Yasmin (bättre sv), Henrik (studio), Marita (stab), Lennart (skolledn), Gabriella (sing), Pontus (grym 2). Sittande: Eva (hantv), Stefan (stab).  FOTO: Malin Wikner
Från skolrådets möte den 27 september: Stående: Hans (ped), Christiana (bättre sv), Elin (musik gr), Yasmin (bättre sv), Henrik (studio), Marita (stab), Lennart (skolledn), Gabriella (sing), Pontus (grym 2). Sittande: Eva (hantv), Stefan (stab).
FOTO: Malin Wikner

2012-10-01
På torsdagen samlades representanter från skolans olika verksamheter i ett första skolråd. Mötet kom att handla mycket om just skolrådet, vilken funktion den har och vad som kan ingå i skolrådets arbetsuppgifter. Övriga ingående i skolrådet som ordinarie eller suppleanter är: Ye (grym 2), Arne (stab), Marianne (ped), Jenni (musik gr), Janice (grym 1), Helene (grym 1), Felix (studio) och Micael (hantv).