Meddelande från expeditionen

APRIL! APRIL!
Till boende på internaten: Det har uppdagats att vattenrören i Västgården behöver bytas ut snarast möjligt. Arbetet kommer att inledas under lovet, men vi beräknar att renoveringen är helt genomförd vecka 16 eller 17.

Tills vidare hänvisas boende i Västgården till internatets övriga tre gårdar för att nyttja bl.a dusch- och diskmöjligheter. Detta då vattnets renlighet inte är fastställd och vi inte vill äventyra hyresgästernas hälsa.
Var därför försiktiga och se till att koka allt vatten ni använder vid matlagning och liknande, alternativt hämta rent vatten från någon av de andra gårdarna.

Mer information tillkommer inom kort.

För övriga frågor, vänd er till receptionen. Tel: 0570-711666

Vi önskar er ett fortsatt trevligt lov!