Boksläpp om Ingesund

Torsdagen den 30 maj kl.15.00 blir det releaseparty på Musikhögskolan Ingesund. Då släpps en ny bok av Sten Dahlstedt, som beskriver utvecklingen av musikutbildning i Västra Värmland med folkhögskolans start i början av 1920-talet. I centrum står rektorn för Västra Värmlands folkhögskola Valdemar Dahlgren.

”Folk, kultur och folklig musikkultur. Idéer bakom Folkliga musikskolan, Ingesund” är skriven av Sten Dahlstedt, svensk musikvetare och professor. Han har tidigare ingående skildrat den svenska musikvetenskapens idéhistoria fram till 1961 i ”Fakta & förnuft” (1986) och ”Individ & innebörd” (2000), som var doktorsavhandlingar i musikvetenskap respektive idéhistoria. 2007 utsågs han till professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet.

Varför startade en folkhögskola med inriktning mot musik och folklig kultur i västra Värmland i början av 1920-talet? Boken presenterar tankarna och sammanhangen bakom Folkliga musikskolan. I centrum för verksamheten står rektorn för Västra Värmlands folkhögskola, Valdemar Dahlgren, och hans visioner från det tidiga 1900-talet om att med folkbildning bromsa den omfattande emigrationen från bygden.

Boksläppet, där författaren deltar, äger rum på Musikhögskolan Ingesund i Kammarmusiksalen torsdagen den 30 maj kl.15.00. Musikhögskolan bjuder på musik och ”bubbel”.

Kontaktperson
Johan Birgersson, konsertansvarig/externa relationer
070-513 12 06, johan.birgersson@mhi.se