KRÖNIKA: Kunskap genom läsande – kulturell vandring i nutidens studier

Det slog mig då jag i min stillsamhet satt med mina studieuppgifter, att jag helt enkelt måste kolla upp om det kan stämma att allt färre läser böcker, om det är ett faktum att man läser mindre idag än då jag växte upp. För min del är läsandet en mycket viktig del av mitt liv, en källa till kunskap såväl som glädje och drömmar. Det är ett sätt att förflyttas i tid och rum, trots att min fysiska kropp sitter kvar på samma ställe så måste jag tillstå att jag ger själen tillfälle till utflykt.

Jag dök således ned i Internets utbud om läsandet, läsvanor och statistik. Upptäckte att man inom Folkpartiet påstått att det är ett faktum att våra läsvanor har ändrats radikalt, dock kan man inte framlägga några konkreta belägg för hur detta gått till.

Nåja, jag fortsätter gräva mig fram i djungeln eftersom det faktiskt vilar ett litet journalisthjärta någonstans där inuti min kropp. SCB:s statistik påstår i alla fall att läsningen legat på samma nivå de senaste tjugo åren, dock har man kommit fram till att de yngre läsarna läser allt färre böcker. Å en fråga dyker upp inom mig. Hur ska vi fånga deras intresse igen?

Man har även gjort undersökningar på genomförda biblioteksutlåningar samt på bokförsäljningen över hela vårt avlånga land. Resultaten då? Ja vi lånar allt färre böcker och man kan även se att det skett ett trendbrott där bokförsäljningen rasar radikalt.

Min tanke är väl ändå att det måste vara lättare att få tag på böcker idag och att utbudet är stort så man borde ju finna något som tilltalar. Jag menar idag säljs ju böcker inne på matvarubutikerna och det bör väl ändå leda till en del impulsköp.

Jag tittar ännu djupare och finner faktiskt en intressant statistisk uppräkning som ger oss en bild av den vågskål som råder mellan män och kvinnor. Här verkar jämställdheten vara som bortblåst. När man tittar på kvinnors och mäns läsande och gör en avgörande jämförelse kommer man fram till att hela 48 procent av kvinnorna läser böcker medan hos männen är det endast 30 procent som vilar sina ögon i några böcker.

Det är ett faktum som väcker ett svårmod inom mig, jag oroas över det framtida läsandet. Att unga tappar på tok för mycket genom att välja bort böckerna är jag helt övertygad om, de går helt enkelt miste om den värld som kan erbjuda så mycket. Avskärmning, distans, igenkännande, flykt med mera, det är ju en fantastisk värld som finns i böckernas skrivna rader.

Som författare talar jag ofta med yngre och jag brukar fråga dem om deras läsvanor, om de läser böcker och i så fall vad de läser. Nedslående för att inte säga hjärtskärande är deras svar, då de allra flestas svar blir att de inte läser böcker alls.

För mig är det en tragisk och skräckfylld utveckling att se hur läsningen kommit att påverkas.
Det är ett faktum att läsandet är under förändring. Texter har förändrats genom datorernas inträde i människornas liv. Man har i positiv inriktning ändrat skolplaneringen för att få in läskunnandet i alla ämnen, det krävs helt enkelt att lärare talar mer om texter i dagens undervisning. I enkelhet kan man säga att elevernas läsförståelse ligger till grund för om eleverna kan ta till sig innehållet och se de sammanhang som krävs för att man skall orka studera vidare.

Min summering måste nog bli att om man ser på läsandet med vidöppna ögon och då endast generellt så tror jag att man insuper samma mängd text idag, som man gjorde under min tidiga uppväxt. Tyvärr rör detta sig då inte om samma mängd i bokform som tidigare, då det finns andra möjligheter idag. Man läser i sin Ipad, på sin telefon, på datorerna. Man tittar på teven och mitt i allt det här får pappersboken ta ett kliv tillbaka. Nåväl, själv förespråkar jag pappersboken och gör allt i min makt för att bidra till läsande genom mitt författarskap och genom min debutbok Röd Vinterängel som finns i både pappersbokform samt som e-bok vilket är ett sätt att följa med i utvecklingen.

Jag ska väl försöka knyta ihop säcken och komma med en slutplädering rörande mina tankar om läsandet. Vad jag kunnat se tappar man de yngre läsarna medan de andra läsargrupperna fortsatt läser flitigt, så en tanke är väl att det måste riktas större resurser på de yngre för att få dem intresserade och med dessa ord slutar jag min krönika genom att hylla det skrivna ordet, språket och det fria ordet.

Tove Birkeland Brandt
Kontakt: www.bra-leve-forlag.se
Publicerad: 2013-12-03