Arvikas anrika vingslag mot vår nutid

251px-Arvika_vapen.svg_

Ett litet ögonkast bakåt i tiden för att se varför Arvika blev vad det är idag. Ett spännande möte med dåtiden, berättelsen där jag beskriver en bit av historien, som tagit Arvika dit där det är idag.

Arvika betyder ”Åvikar” eller ”Åkrökar”, och denna Åvik har varit befolkad sedan jägarstenåldern. Det har man kunnat bekräfta genom gamla tiders fornlämningar. Hällkistor – ja, faktiskt bland de allra nordligaste i Sverige, finns just här i vår kommun. I Gunnarskog för att vara mer exakt den står i Skramle, en runsten som härstammar från år 500 e Kr. Hela Glafsfjordens område påvisar faktiskt denna bosättning, vattenleden mellan Arvika och Säffle är en känd vikingaled i historieböckerna.

Redan år 1225 kunde man i skrift läsa, att den norske konungen besökt en bygd som heter Arvika i Värmland, staden nämndes även i medeltida brev. Under 1500-talet fick orten sin plats på kartor där den redovisades som en liten by. På 1700-talet anlade man en handelsplats för att undanröja en del olägenheter rörande förtullning och gränshandel. Platsen blev ”Kyrkeby” med sitt ypperliga läge vid Kyrkvikens strand.

Under det tidiga 1800-talet hette Arvika ”Oscarsstad” och att orten fick detta namn berodde på att man ville hylla den nya kronprinsen, franske marsalken Jean Baptiste Bernadotte sedemera Kung Karl XIV Johan lille son Oscar. Denne blev senare även Kung ”Oscar I”. Men 1821 så fick Arvika tillbaka sitt ursprungliga namn och 1911 fick orten sina statsrättigheter. (källa: www.arvika.se, Jan Olsson 2013-10-31) och Arvikas stadsplan kom 1811.

Arvika var i början av seklet utan tvivel en välmående socken och i dess helhet fanns det här gott av bönder och hantverkare, en samling av skickliga människor som drev Arvika framåt. Trots att folket var ganska välmående så kvarstod det infrastrukturella problemet. Det fanns ingen bra handelsplats där man kunde avyttra sina varor. Detta blev en omvälvande tid i Arvikas 1800-tals historia.

En tätort växte sig fram. Normalt sett så uppstod bra handelsplatser av sig själv där stigar eller vägar korsade varandra, men Arvika var ingen sådan plats. Här var det beslut från statsmakten som gav besluten om att här på denna plats skall det idkas handel. Det finns dokument i vilka Arvika nämns redan under 1200-talet och där då speciellt Kyrkebyn omnämns. Kyrkebyn var då en stor gård belägen i den region där man idag finner Agnetebeg, Mikaelikyrkan och även prästgården.

Arvika socken har existerat sedan den tidiga medeltiden och från det att kristnandet tog rum. Under denna tidpunkt kom också Arvika by i Arvika socken att bli en ”centralort”. 1800-talet var en dramatisk tid inte minst i denna centralort, som var med och förändrade hela grunden i samhället.
Krigshandlingarna som jag inte tänker gå in på, men som tog rum i början av seklet gjorde så att Arvika hamnade i händelsernas centrum och orten hade även kunglig uppbackning vilket stärkte deras position. Beslut på nationell nivå visade sig ge avtryck på lokal nivå. Rent allmänt så gick både Sverige och Arvika en snabb ekonomisk, social och politisk utveckling till mötes.

Industrialismens genombrott är här, vägar byggs ut, järnvägen byggs, sträckan mellan Arvika och Karlstad färdigställs och gör så att Arvikaborna nu får lättare att nå till residensstaden samt unionshuvudstäderna. Allt blir ett led till att människorna lättare når ut i världen.

I den här delen av landet fanns det få etablerade handelsplatser och insiktsfulla personer menade att Arvika skulle behöva en eller två sådana ställen(1773), man förselog att en skulle upprättas i Sulvik och en annan i Kyrkeby. Under året 1810 inlämnades därför en ansökan till Kungl. Maj:t om privilegier för ett Köping på dessa orter inom Arvika socken. Ett beslut kom den 27 februari 1811, att denna nya tätort skulle kallas Köpingen i Arvika och det var ett mycket positivt besked, än bättre var det som kom i ett brev från kungen den 23 december 1812, att den nya staden skulle benämnas Oscarsstad. Denna ort blev nu benämnd som en stad.

Den 8 juni 1821 kom det ett kommerskollegium från Carl XIV Johan, att denna stad kort och gott skulle heta ”Arvika”. Arvika blev en stad men några stadsprivilegier utdelades aldrig. I det skeendet att Arvika eller Oscarsstad blev ett köping fick staden också sin allra första läkare och det var året 1814 (Anders Schwabitz). 1816, kom det första apoteket. Man började etablera sig på riktigt och livet gick vidare i en rask takt, detta födde en framtidstro hos folket. Under 1820-talet kunde de allra första industriella inslagen skönjas och 1829 kom Johan Reinhold Schröder till Arvika. Han startade upp ett företag som namngavs Ullspinneri och väfveri AB, detta företag levde kvar till 1950-talet. Skall väl också nämnas att denne man också var far till den kände författaren Gustaf Schröder.

1830 togs det ännu ett steg i industrialiseringen, denna gång av en norrman vid namn Pålsson, han startade upp en fabrik med tobakstillverkning i Arvika. Denna industri kom att utvecklas till en av de största i Arvika. 1839 fick Arvika sitt första postkontor.

Året 1847 gick fraktångbåten ”Arvika” på sin allra första resa mellan Arvika och Säffle och samma år påbörjades undervisningen i första folkskolan i köpingen Arvika och ännu en stor händelse begav sig året 1852, då byggdes nämligen den allra första hamnbryggan. Så här har staden fortsatt att byggas ut och byggas till, nya etableringar har hela tiden tillkommit, med en strävan om att ta sig framåt, att växa och bli till den stad vi idag kan traska runt i.

1863, tändes de allra första gatlyktorna upp i staden(fotogen) och man fick sin första telefonstation, vilket gav människor möjlighet att nå varandra på ett helt annat sätt än tidigare, denna vidareutvecklades och 1896 kom man att ställa ut den allra första rikstelefonen i Arvika vilket gav innevånarna möjlighet att själva slå numret till den de ville nå. En härlig parallell till tanken på alla de mobiltelefoner innevånarna av idag ses sms:a på runt om i Arvikas härliga kvarter och fridfulla gator.

©Tove Birkeland Brandt
Publicerad: 2014-01-09

Källa: www.arvika.se samt boken Arvika de första hundra åren, ISBN:978-91-633-7294-0
Gösta Olofsson.