DIKT: Fågel flyg

flyg2Fridfulla flygande fågel, flyg.
Sjung om våren
Låt höra ditt budskap
Ge hopp, ge tro

Ändlösa timmar, orolig mor
Fridfulla flygande fågel, flyg
Skapa mellan oss en bro
Budskap från levande och döda
Ge oss ro.

Fridfulla flygande fågel, flyg
Ge kärlek till den på andra sidan
Låt oss följa med och se
Att det inte bara är en dröm
Ge oss det friande bandet att hålla oss i
Giv Frid.

(C)Tove Birkeland Brandt
Publicerad: 2014-01-16
Tidigare publicerad i http://sparv.forfattartips.se/fagel-flyg/
Foto: www.freepik.com