KÖTTÄTARE, VEGETARIAN ELLER FLEXITARIAN?

Fler och fler väljer att minska sin köttkonsumtion. I en bloggartikel i SvD av Henrik Ennart beskrivs att flexitarianismen kan komma att bli västvärldens nästa heta diettrend. Att vara flexitarian innebär att man medvetet eller omedvetet väljer att avstå från kött, men inte helt utan bara ibland. I Nederländerna, där flexitarianismen går starkt framåt, framgår att 75% av landets befolkning har minst en köttfri dag i veckan.

Hur ofta äter du själv kött? Svara på vår undersökning längst upp i Ingesundsbladets högra sidospalt.

Hans Hellström
Publicerad: 2014-01-29