REPORTAGE: HJÄRTER – ENERGI

Lennart, Energi, Miljö, Ingesund

I hjärtats inre delades tankar om effekt, kwh och förnyelsebara energier. Dagens energier tex. kärnkraften och dess inverkan. Robin talade om Tjernobyl, vilket blivit till en påminnelse av den negativa sidan på kärnkraften.
Vi tog en välbehövlig promenad, fick oss lite luft och sedan bar det av ned till Ingesunds värmeverk, ett varmt ställe med tre stora tankar och tre rediga brännare. I den bortre ändan stod pelletspannan, som hela tiden matades med nya doser av pellets genom ett rör, för att sedan med sin energi värma upp 81% av områdets lokaler. Dessa små trätabletter med sin höga densitet ger på en mängd av ett kilo, 7-8 kwh i gengäld.

I snickarverkstaden delade vi insikt i glödlampans värld, de nya och effektiva ledlamporna som förvisso är ganska dyra att köpa in är både långlivade och energibesparande.
Vi stod där med stora rådjurslika ögon och tittade på solpaneler och diskuterade vacumsolfångare som ett komplement för uppvärmning av vatten.

Tillbaka i energirummet fick vi se och känna på en solcell.
En märklig känsla inträdde, att denna lilla plåtbit kan utföra sådana underverk för miljön.Tyvärr är den fortsatt för kostsam vid inköpstillfället, för att gemene man skall ha råd att montera den på sina hustak.
Men vem vet hur det kommer se ut i framtiden, forskningen går ju framåt!
Att man känner ett stort behov av att hjälpa till att värna om jorden precis som Lennart talar om, är ju helt naturligt efter att ha tagit del i händelserna under Ingesund Folkhögskolas miljödagar.
Tanken på att vi alla kan bidra till en bättre värld ger en lätt euforisk känsla. För visst är det så att även små förändringar, är en förändring i rätt riktning. Huvudsaken är att vi drar vårt strå till stacken på något sätt och bidrar med någonting.

Det allra farligaste för framtiden, är om man väljer att stå vid sidan om och blickar in med en likgiltig blick eller ointresse, och istället låter allt ha sin gilla gång.
Så vilka små saker finns det då att bita tag i?
– Sopsortering, återvinning, sopförbränning, att ta reda på de energikällor vi har, utveckla de förnyelsebara alternativen, förädla dem.
I dagens samhälle finns det förnyelsebara alternativ, men än så länge är de endast komplement till mindre bra energikällor.

För visst är det väl så att vi inte kan utesluta det ena för det andra? Inte än i alla fall.
Men vi kan förbättra, tänka om och spara på de energier vi har.
Framtidens slagord måste bli ”samverkan”, gemensamt är vi starka och tillsammans kan vi förändra världens energiförbrukning och spara på resurserna till våra kommande generationer.

Tove Birkeland Brandt
Foto:Ståle Brandt
Publicerad 2014-02-13