REPORTAGE: JOKER – ETIK

Etik, Moral, Miljö

Viveka och Lotta höll i det moraliska, vi kallar det etik.
De som deltog fick ställa allt på sin spets och riktigt känna efter vad som var det rätta, enligt dem själva.
Brutna principer och handlingar ställdes mot varandra, vägdes sedan med för och emot.

Etik är alltså den allmänna uppfattningen om läran vi kallar moral, det som handlar om rätt eller fel.

Man diskuterade inte miljöfrågor i denna jokerns tillhåll vilket i och för sig kändes lite snopet, utan man riktade in sig på att medla, förhandla och så klart att döma.
Osökt får detta mig till att dra paralleller med rättsalar eller politiska debatter och i ett vidare perspektiv ställa mig frågan: hur går det till vid olika länders förhandlingsbord?
Gemensamma punkter är många, dilemman, låsningar, vilda diskussioner och så klart syndabockar. Den sistnämnda drar mig osökt till frågan som ställts i rummet.

Deltagarna utsätts för en trival historia, och man skall efter att ha läst berättelsen, rangordna alla individer efter mer- eller mindre sympatiska handlingar. Man arbetar med frågorna i grupper och efter ett tag ändrar Viveka och Lotta spelreglerna genom att tillföra individerna olika åldrar. Det man då ser är att man påverkas i sitt tänkande. Man omvärderar, likväl som man nu finner förmildrande omständigheter som tidigare inte funnits där, allting sker utifrån den åldersgradering man nu fått sig given.
Att hålla sig neutral är svårt!

Vid ett tillfälle frågar vi både Lotta och Viveka om en utvärdering av temadagarnas händelse i deras rum.
Har grupperna varit jämnställda i sina tankebanor?
Vi uppfattar det som att den grupp vi gästar för vårt reportage sticker ut lite. Men i stort sett så är åsikterna ungefär de samma och i slutänden kommer man till en slutsats att mamman är den minst sympatiska av dem alla, och Boris som är pedofil anses mer sympatisk än modern i den här övningen.
Varför är det så?
Modern hade genom att säga åt sin dotter som ansågs för ung att själv ta ett beslut och därigenom brustit i omsorgsfrågan. Detta föranledde att hennes agerande sågs som en värre handling än vad pedofeli gjorde.
Intressanta vågskålar!

De dilemman man ställs inför är svåra att bena ut. Men hur det än ter sig så är det intressant att se hur frågeställningen om skuld eller icke skuld diskuteras.
Faktum är att dessa frågor genast tar fram invanda föreställningar och bilder inom oss, sådant vi redan tidigare skapat inom oss.
Min tidigare jämförelse med en domstol återkommer nu i mitt sinne. Går det till så där också?
Väger man in egna ideal och värderingar, trots att man skall förhålla sig neutral?
Helt plötsligt inser man hur lätt det är att saker kan falera. Man ser framför sig det runda bordet fyllt av statsmän, som inte kan enas om det ena eller det andra.

Innan man slutligen bryter upp i det etiska rummet samlas man i en gammaldags rådsring. Ett rådslag där alla kan komma till tals, en i taget. Alla lämnas plats att yttra sig och man måste komma till beslut innan man kan bryta upp.
En i taget får ställa sig upp och tala för sin åsikt, belysa sitt tänkande eller sitt tyckande. Ännu en gång rangordnas individerna från dagens övning. Man rangordnar dem från ett till fem.
Diskussionerna går fram och tillbaka om de olika individernas skuld, man väger dem mot varandra. Återigen har vi för och emot i ett rådande kaos.

Att övningen är en förberedelse inför temadagranas allra sista uppgift visar sig ju klart. Man tvingas ta ställning, tänka efter, konfronteras med problemen och många gånger kör man faktiskt fast i sina samtal. Man tvingas gira för att ta sig förbi de hinder man möter, medla sig fram till vägar som ligger så nära ens eget tänkande som möjligt för att inte köra fast i sina förhandlingar.
Tittar man på det här i ett politiskt sammanhang, kunde man lika gärna lyfta ut deltagarna och låta dem inta toppositioner inom politiken, där de har möjlighet att ta bestämmande beslut.
Vi ser nu att det här lika gärna hade kunnat handla om miljöfrågorna, lika väl som det som nu tagits upp i jokerns spel.
Övningen visar på svårigheterna som föreligger med att försöka medla och att komma fram till fredliga lösningar som faktiskt kan gå hand i hand med varandra.

Faktum är och kvarstår att etiska frågor aldrig är lätta och med detta i åtanke vill jag avsluta med en sista fråga eller om vi hellre skall kalla det fundering.

Klarar vi att hålla oss neutrala och gå utanför vår egen bekvämlighetszon, för att se på de stora frågorna utifrån, istället för att skåda dem inifrån oss själva?
Kanske skall man sova på saken, innan man tar ödesdigra beslut?
Indianernas råd till oss alla är att tänka i sju generationer

Hur tänker DU?

Tove Birkeland Brandt
Foto: Ståle Brandt
Publicerad 2014-02-14