REPORTAGE: SPADER – EKOLOGI

Miljögifter, Ekologi, Miljö, Tungmetaller, Dan

Dan öppnar upp det ekologiska E:et med att tala ingående om miljögifter och tungmetaller.
Förrädiska gifter som vi inte riktigt kan se, men som ger stora skador på miljön likväl som i hela näringskedjan.
Någonstans har det sagts ”att man är vad man äter”, och här blir man varse det vilket man vill eller ej.
I spader rum finns en utställningsvägg fylld med information om miljögifter, organiska miljögifter (DDT, PCB, Dioxiner, Hormoslyr), tungmetaller, bekämpningsmedel, flamskyddsmedel och läkemedel. Kemikalier vi alla utsätts för frivilligt eller ofrivilligt både genom kost och yttre påverkan.

Varningsklockor ringer alarmerande inombords, då vi tar del av informationen om de nya kemikaliernas påverkan på allt levande.
Leksaker som tillverkas av giftiga plaster, barnrum som blir till rena giftcentraler av läckande tungmetaller.En ryslig tanke slog mig.Lekhagarna fyllda med färggranna bollar på ställen som Mc Donalds, hur miljöriktiga är dessa? Detta är ett litet utkast av allt det vi tog del av, hos det Ekologiska gänget bestående av Dan, Angelina och Linus.

Upprörande är alla de fakta som kom oss tillhanda genom filmen ”Den andra vågen”, som handlade om Östersjön och dess omgivning.
I filmen möter vi en ung kvinna, som oroas över framtiden vid sitt barndomshem intill Östersjöns kust. Hon har följt utvecklingen, sett hur fågellivet blivit allt mindre och mindre. Funderat och våndats tillräckligt mycket för att till sist ta ett beslut, att låta testa sitt blod efter miljögifter.
Detta gjordes via universitetssjukhuset i Lund. Vid kontrollen upptäcktes att hennes blod gav utslag på 35 av de 49 olika tester man gjorde efter tungmetaller. Halterna var ganska låga, men oroväckande nog så fanns de ju där i hennes blod.

Man diskuterade mycket om kopplingen mellan olika välfärdssjukdomar och tungmetallernas påverkan och att en sådan koppling faktiskt förekommer går inte att utesluta.
Vid tillfället för de prover som togs på Cecilia var hon gravid med sitt tredje barn och självklart väckte det tankar inom henne på hur barnet kunde påverkas, och senare då sonen Albert fötts och blivit omkring sex månader beslöt hon att testa även honom.
Denna gången vände hon sig till universitetssjukhuset i Örebro, som fått i uppdrag av FN att undersöka miljögifternas påverkan i människokroppen.
Man gavs nu en unik möjlighet att kolla även hur ett spädbarn påverkas, genom de prover som togs på Albert. Man tog även nya prover på moderns blod samt på hennes bröstmjölk för en grundligare undersökning.
Man fann att lille Albert hade 20 ggr högre värden än modern, om man tog hänsyn till kroppsvikten i förhållande till värdena. Av 35 testade gifter – visade proverna att blod- och bröstmjölk innehöll 24 av dessa miljögifter. En skrämmande utveckling.
Bland annat fann man nya kemikalier, pefoa vilket är ett organiskt miljögift som bland annat finns i teflon.
I dagsläget vet man alldeles för lite om hur dessa miljögifter påverkar oss.

Att spader rum gav oss tid för eftertanke är inget att hålla under stol med. Vi måste konstatera att miljögifterna är lika viktigt att ta på allvar, som det miljöhot som föreligger mot vår egen moder jord.
Vad vi skall göra åt det här, är nog en gemensam fundering. Det är svårt att inse hur dessa otaliga gifter påverkar oss, och även den miljö som vi delar med djuren, för att inte tänka på framtiden hur den kommer te sig om det fortsätter i samma riktning.
Det är svårt att se på när arter utrotas och försvinner i sviterna av någonting som mänskligheten skapat.
Hormonstörningar, tarmsår, parasiter, mystiska teaminbrister(B1), fåglar som dör genom svåra diaréer, en riktigt farlig utveckling för framtidens arter.

Nackdelarna är många och kan på inget vis jämföra sig med vinsterna. En tanke väcktes, olustig och oroväckande då det gäller det faktum vad vi alla bidrar med, som ett arv till våra kommande barn och barnbarn.
Att vi måste bromsa upp effekterna av kemikaliernas påverkan förstår vi nog alla efter besöket i spader rum. Frågan är bara: hur?

Tove Birkeland Brandt
Foto:Ståle Brandt
Publicerad 2014-02-14