REPORTAGE: DEN MODERNA DAGSTIDNINGENS SKAPARE

Hierta, Aftonbladet

Lars Johan Hierta, framträdande liberal tidningsman. En av landets ledande företagare och även politiker, som verkade för näringsfrihet.
Han föddes 1801 och levde fram till 1872. Hierta hade själv tänkt sig en karriär som ämbetsman men så fastnade han för politiken och tryckfrihet blev en speciellt viktig fråga.
1829 köpte han sig ett boktryckeri och året efter grundade han landets första moderna dagstidning, Aftonbladet. Senare kom Hierta även att bli en av landets största bokförläggare.

Affärsman som han var så startade han ännu en verksamhet, ”Liljeholmens stearinfabrik”, de flesta av oss minns väl de små askarna med julgransljus. Det var även Lars Johan som introducerade stearinljusen i Sverige. Under 1900-talets början var det faktiskt världens ledande stearinfabrik.
Man kan lugnt säga att han inte var en stillasittande man, för då det kom till affärer så var han aktiv som få. Bland annat medverkade han till att starta Gefle Manufaktur, Munksjö pappersbruk och även Stockholms superfosfatfabrik som låg i Nacka.

Men han nöjde sig inte här utan ville mera med sitt liv så han engagerade sig även i rederi- och järnvägsföretag och något helt motsatt som grosshandel och till och med gasbelysning.
Hierta härstammade egentligen från en svensk adelsätt, men dessa avsade sig adelskapet i början av 1800-talet så det var inget han kunde bära som någon extra fjäder i hatten.

Men tillbaka till tidningsvärlden igen. Första numret av Aftonbladet utkom 6 december 1830 och lika hatad som tidningen kom att bli av överheten, lika älskad och populär blev den bland borgerskapet.
I tidningen fanns det också en speciell avdelning som kallades ”Kaleidoskop”, i vilket det skrevs satiriska inslag med en lättsam ton. Denna avdelning lyckades så klart att skapa en hel del jubel.
Genom Hierta och Aftonbladet debuterade också Sveriges första kvinnliga heltidsanställda journalist, hennes namn var Wendela Hebbe och hon kom att bereda plats åt många kommande kvinnliga journalister i vårt avlånga land.

Tove Birkeland Brandt
Publicerad 2014-02-21