NYHETER: EARTH HOUR 2014

Nu på lördag den 29 mars 2014 är det ”Earth Hour” för 8:e gången. Allt startade i Sidney år 2007, som en internationell uppmaning till alla hushåll och företag att under en timma stänga av all belysning och all icke nödvändig elektrisk utrustning, för att uppmärksamma klimatfrågan. Kampanjen har sedan dess fortsatt årligen under den sista lördagen i mars.

Det tycks vara populärt att använda sig av teman där samtliga komponenter börjar på samma bokstav. För inte så länge sedan hade vi här på Ingesunds Folkhögskola en temavecka om de 5 E:na om en hållbar framtid.
Nu kommer Världsnaturfonden genom ”Earth Hour” att lansera de 4 B:na.
Bilen, biffen, bostaden och börsen. Man förespråkar en fossilfri biltrafik och likaledes fossilfria transporter, en halvering av köttkonsumtionen, bara förnybar energi i våra bostäder och ett klimatsäkert pensionssparande.

Rörande eniga
Klimatforskarna runt om i världen är rörande eniga om att klimatförändringarna helt eller till stor del kan tillskrivas människan. Forskarna menar att det är så illa att vi inte bara står inför en katastrof, utan frågan är egentligen hur snabbt kommer den och hur hårt kommer den att slå till.
Genom att delta i ”Earth Hour” kan man påverka världens makthavare och påvisa att vi alla gemensamt står eniga i vår strävan att få tillstånd en radikal förändring i vårt och allas tänkande och agerande.

Ditt ekologiska fotavtryck
Och nu säger många; Hur kan vi påverka? Vi som är ett så litet land. Vi släpper ju bara ut en bråkdel av vad de stora miljöbovarna gör. Det gör väl ingen skillnad?
Men det går faktiskt att påverka!
Genom att släcka ner all belysning och all onödig elektrisk utrustning är du med och påverkar. Men för att kunna påverka ännu mera så kan du ändra på ditt leverne och din konsumtion också, genom att ändra på ditt ”ekologiska fotavtryck”.
För det är inte bara i lilla Sverige som du påverkar genom din konsumtion. Allt som du och vi alla gör, alla kläderna som vi köper, maten som vi äter, ja allt faktiskt, har på något sätt påverkat vårt klimat och lämnat avtryck någon annanstans i världen. Så nog kan både du och jag påverka med något.

Gå in på http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour-2014 för att läsa mer och http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fo… för att beräkna ditt ekologiska fotavtryck.

Du kan påverka! Hur kommer du att göra? Jag kommer att släcka!

Ståle Brandt
Publicerat 2014-03-25