NYHETER: NY ASTRONOMILINJE TILL INGESUNDS FOLKHÖGSKOLA

NYHETER: NY ASTRONOMILINJE TILL INGESUNDS FOLKHÖGSKOLA

Förekomsten av asteroider och kometer som passerar allt närmare vårt klot tilltar. Sannolikheten för att jorden kommer att träffas av en större himlakropp ökar och därför är det viktigt att vi upptäcker dessa faror i tid.
Kartläggningen av universum är en viktig del av vår framtid, och nu kommer Ingesunds Folkhögskola att delta i ett världsomfattande projekt.
Som ett led och resultat av det som kallades för det Internationella Astronomiåret (2009), har man sett sig om efter en lämplig plats för att bygga ett nytt rymdobservatorium i Sverige. Startskottet var det 400-åriga jubileet av Galileis första observationer mot rymden. De samordnade insatserna som tog fart i Sverige det året har nu kommit fram till ett beslut.

Projektet som är helt beroende av utomstående finansiärer har än så länge inte varit helt officiellt. Men man har nu funnit en privat finansiär, som för övrigt vill vara anonym, som tillsamman med det EU-stöd som redan fanns anslaget, att täcka de största kostnaderna i projektet.
Dock finns det ett förbehåll gällande den privata donationen, att det ska ske ett utbyte i form av en utbildning i samband med projektet.
Och här går Region Värmland in som part, och garanterar en jämförbar utbildning som helt går i folkhögskolornas anda. En talesperson för Region Värmland som är helt lyrisk inför tillfället säger: ”Detta är ett unikt tillfälle för oss att sätta Värmland och framför allt Arvika och Ingesunds Folkhögskola på världskartan, och kan vi satsa pengar på en flygplats i Karlstad så har vi inga skrupler gällande detta heller. Så när vi väl fick förfrågan, så var beslutet lätt att fatta.”

Och hur har man då tänkt sig att det skulle se ut?
Då pengarna förutom kravet på en motprestation gällande utbildning, även är öronmärkta med en snäv tidsram, måste projektet vara i hamn allra senast år 2016. Enligt Region Värmland så måste bygget vara igång under våren 2015 och kursen ska vara igång under höstterminen 2016. Utformningen sker i ett nära samarbete mellan Region Värmland, Ingesunds Folkhögskola och Uppsala Universitet och dess observatorium.
Linjen är tänkt att ge en insikt i vetenskapen om himlakropparna och universum, som ett steg i miljömedvetenheten och miljöarbetet. Att man tänker sig en utveckling kring kosmos står dock klart och man påtalar även att astronomin är det absolut äldsta vetenskapsfältet man har studerat, jämförbart med den grekiska filosofin, och att detta kan spåras ända tillbaka till tidigare kända civilisationer, vilket gör det extra intressant.
Linjen skall innehålla två olika inriktningar; Observationell astronomi samt teoretisk astronomi. Syftet är att man ska få möjlighet att mäta synligt ljus och även andra typer av elektromagnetisk strålning. Den teoretiska delen fick vi tyvärr inte samma grepp om, men den ska åtminstone ge kunskap över hur en stjärna utvecklas och ge en insikt i vad som sker i kärnan.
Allt för att ta ett steg framåt och möta upp den miljöpåverkan vi hela tiden utsätter jordklotet för samt även atmosfären runt om klotet.
En företrädare från Uppsala säger: ”Detta är ett unikt tillfälle att samordna de olika filosofierna kring både universum och vår egen miljö. Planeringen har pågått i nästan 5 år, och har helt och hållet varit beroende av att hitta en utomstående aktör och sponsor. Och tack och lov så fann vi en, som dessvärre vill förhålla sig anonym.”

Vi har även sökt företrädare för Ingesunds Folkhögskola för en kommentar i denna hastigt påkomna utnämning av Ingesunds Folkhögskola till det nya lärosätet för en Astronomilinje som är helt unik ur svensk synvinkel, som säger:
”Beträffande objektiv samordning modifieras informella hypoteser med avseende på utfallet.”

Nyhetsteam: Ståle Brandt & Tove Birkeland Brandt
Publicerat: 2014-04-01