DIKTER: ÄNGELN

Ängeln, Tove Birkeland Brandt

Symbol av frid
Ljus
Som ger liv
Ängeln, de svagas verktyg
Ger skydd, ger tid

En vacker stolt gestalt
Full av värme
Skimmer
Skänker tröst,
Såväl vår, vinter, sommar som höst
En ängel, min ängel

Tinar hjärtat
Drar undan täcket av permafrost
Öppnar portar
Skänker drömmar
Svarar på bönen
Visar vägen och går där vid sidan om
Trampar med stegen en osynlig gång

Skyddar och värnar
Håller sin hand om hjärtat.
Ängeln
Symbol av frid
Detta vackra ljus som skänker tröst och liv.
Ängeln, min ängel.

Tove Birkeland Brandt
Publicerad 2014-04-26