DEBATT: VÅRT SAMHÄLLE – VÅR MILJÖ

Vad betyder egentligen samhälle?
I grunden är väl detta ”människor i grupp”, förenade av det sociala samlivet, en plats där man bor och utövar sitt liv, eller?
Det svenska samhället är en demokrati, med folkvalda representanter som tar de viktiga besluten åt eller för oss i både riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.

Dessa folkvalda ser till att skydda och värna om de viktiga grunderna vårt samhälle har byggts upp omkring. För att här nämna någon av dessa grunder: Tryck – och yttrandefriheten, en lag som ser till att samhällsmedborgaren kan uttrycka sig i både tal och skrift utan att censureras eller straffas. Ja såvida vi inte gör oss skyldiga till olagliga handlingar vill säga.
Vi har också religionsfrihet i Sverige, det innebär att vi fritt kan välja religion eller om vi ens vill utöva någon religion eller inte.
Men något av det viktigaste för oss alla i vårt samhälle är väl ändå vår rättssäkerhet. Vilket betyder att vi som samhällsmedborgare anses vara oskyldiga till dess att man bevisat motsatsen.

Det är många sammanflätade saker som gör att ett samhälle fungerar och det måste vi nog vara stolta och glada över, eftersom detta bidrar till att göra samhället säkert för oss alla. Ett samspel individer emellan är viktigt. Mänskliga rättigheter som med sina grundläggande demokratiska värderingar som till stor del styr hur samhället är organiserat och hur vi praktiskt sedan kan leva våra vardagsliv.

En demokrati som inte alltid varit en självklarhet om vi tittar på vår historia. Utan det är någonting som kommit till genom samhällsmedborgarnas kampvilja och glöd för att existera och samspela under lika villkor. För egen del vill jag nog påstå att den riktiga demokratin lät vänta på sig till året 1919 då kvinnorna i Sverige fick sin rösträtt och därigenom tilläts att påverka på samma villkorslösa sätt som männen.

Utvecklingen går stadigt framåt, på gott och ont skall nämnas och så här är det i alla samhällen. Det förs just Nu en kamp mot tiden och den destruktiva miljöpåverkan vi alla varit med och utsatt vårt jordklot för. Faktum är ju att vi måste sätta miljön i första rummet nu och se till vår egen existens och till det samhälle vi alla lever våra liv i. För om man fortsätter blunda eller skaka på huvudet och inte lägger ned mödan att rädda miljön kommer vi helt enkelt att utplåna oss själva.
Det är tyvärr så att det inte endast räcker att springa snabbare om man fortsätter rusa på i fel riktning, man måste bromsa och sätta målet för att sedan slaviskt hålla sig till detta mål utan vidare krumbukter för att rädda livet på civilisationen och såklart vårt samhälle.
Att blunda i nuläget kommer att leda till oanade konsekvenser, vi kan inte stå som strutsar och vänta på att faran lägger sig. Miljöhotet är på en fullständig tillväxt.

Några tankar som kan leda framåt, mot en liten dellösning av problemet är väl att alla samhällsmedborgare tvingas ta sitt ansvar gällande överkonsumtionen som pågår. För i ärlighetens namn så behöver vi kanske inte hela tiden ha det senaste märket av mobilen på marknaden eller för den delen teven som kom igår. All denna konsumtion leder oss till nya sopberg och ännu värre utarmning av jordens resurser. Jag är nämligen övertygad om att man måste se på klimatfrågan från flera håll och inte bara som en miljöaspekt eller en energifråga. Troligen ligger svaret eller lösningen i att få till ett jämlikare samhälle, där vi också genom solidariskt beteende kan bromsa det onödiga i att alltid tävla om vem som äger det dyraste eller det senaste på marknaden. För ett är säkert; detta kommer inte spela någon som helst betydelse i slutänden.
Vi måste låta det globala ta del i våra liv och då inte bara låta detta spänna endast över den närmsta omgivningen. Vi måste låta det omfatta våra kommande generationer, få dem att verkligen förstå vikten av det pågående miljöarbetet.
Att rädda miljön är faktiskt ett sätt att rädda de mänskliga grupperna och vårt framtida samhälle.

#folkhögskola

Tove Birkeland Brandt
Publicerat 2014-05-01