INGESUND:POLITIKERMÖTE I EU-FRÅGAN

EU

En sammanfattning av några frågor som ställdes till de gästande kommunpolitikerna på Ingesunds EU-dag. Deltagarna delades in i fem olika grupper, tillsammans med en politiker i vardera grupp där samma frågor ställdes till alla.

Fråga ett handlade om hur vi kan få till ett större valdeltagande i EU-valet och dessa blev de svar politikerna gav till deltagarna:

Genom att skapa en relation till EU. Tala om vad som är bra/dåligt.
Ge mycket information, väcka intresse och att ge insikt i hur viktigt det är använda sig av sina demokratiska rättigheter, sin rösträtt.
Visa att vi alla kan ta del av EU:s politiska beslut, genom att vi ser till att ha representanter på plats.
Att föra diskussioner om hur viktigt det är med demokrati.
Att visa allmänheten hur det svenska politiska systemet fungerar både på det lokala och den nationella nivån.

Fråga två ställdes i syfte att höra om utsikterna för EU- valsdeltagandet jämfört med år 2009 års deltagande. Man frågade alla gästande kommunpolitiker om en möjlig procent och detta är den sammanfattade åsikten.

De flesta svarade att det nog bara är att vänta och se, men självklart hoppas man på ett högre deltagande än de 45,53% som var siffran för 2009.

Fråga tre tog upp diskussionen om vilket man anser är EU:s viktigaste frågor, och svaren var lite olika.

-Jobben är i prioritet.
-Öppna gränser, handelsfrihet och att det skall vara lättare för EU medborgare att flytta sig mellan EU länderna.
-Klimathotet och så klart miljöfrågorna.
-Fredsarbetet

Utöver dessa punkter så talade man om även andra saker som bör åtgärdas, bland annat slaveriet, trafficking, avtalslösa samt det organiserade tiggeriet.

Nu går vi vidare mot ett eget EU-val på Ingesund Folkhögskola vilket går av stapeln onsdagen den 21 maj, spännande!

Tove Birkeland Brandt
Publicerad 2014-05-12