Insändare: Ett varningens finger

GBP, ingrepp

Gastric Bypass är ett ingrepp för livet(man möblerar verkligen om i det inre), och vad jag vill påpeka gällande denna typ av ingrepp är att detta INTE är en lättvindig bantningsmetod. Något man ofta hör oinsatta individer utrycka när de talar om överviktsproblematiken.

Att vara överviktig och drömma om det lättare livet, gör att man i sin situation överväger att genomgå denna typ av operation. Ett ingrepp som kan förändra livet och då inte bara till det bättre. Det är ett faktum att det finns många olika komplikationer som man kan drabbas av, tarmvred och tillståndet ”dumping”som jag skall tala om.
Det handlar om att tappa livskvalitet istället för att vinna den och då talar jag av egen erfarenhet. Visst har jag vunnit i rörlighet, men istället tappat mitt förhållande till mat helt.
Det är rädsla som framkallas vid vart och ett av mina intag, för det jag tål ena dagen tål jag inte nästa dag. Att dumpa är ett tillstånd av akut trötthet, illamående som överväldigar en, hjärtklappning och svettbrytningar. Detta är en sammansättning av symtom som ofta får mig i sängläge och då med en blöt kall handduk att badda mig med. Detta är ett normalt inslag i min vardag sedan jag genomgick min operation för ett år sedan.

Skall tillägga att viktnedgången inte heller varit av den storleksordningen som jag drömde om och som diskuterades innan genomförd operation. Jag rasade inte i vikt.
Jag fick kämpa!
Mycket träning och hålla strikt kost(banta) och jag tvingas för resten av mitt liv att äta kosttillskott.
Utav denna anledning vill jag nu höja ett varningens finger och mitt tips är:
Tänk en, två och tre gånger innan du/ni väljer att genomgå detta ingrepp. Det är ett vågspel, kanske är just du en person som klarar dig undan komplikationer eller så är du som mig och då får du leva med dem!

Tove Birkeland Brandt
Publicerat 2014-05-14