Reportage: Olika avtryck

Foto: Louise Myrén

Intervju med Lissbritt A Norman och Karin Bohlin Hogen

Vad arbetar Olika Avtryck med?
Svar: ett projekt som finansieras av allmänna arvsfonden. Vi jobbar med att öka utbudet och valmöjligheterna för målgruppen (vuxna med intellektuell funktionsnedsättning), att fler ska förstå målgruppen och att samhället ska bli mer öppet med målgruppen. Vi använder oss av intärnfortbildnig och opinionsbildning för att samhället ska bli mer öppet.

Vad går linjen ut på?
Svar: att få utväxlas inom konstnärligt skapande och lärning utifrån sina egna behov och resurser. Man jobbar utifrån musik, hantverk, bild och form och scenkonst.

Hur är dagarna uppställda?
Svar: ett ämne per dag, och varje onsdag är deltagarna lediga. De går måndag, tisdag, torsdag och fredag.

Hur många är det som går på konstnärligt skapande?
Svar: 8 stycken

Vad är bakgrundstanken med projektet?
Svar: delaktighet och allas lika värde.

Vilka jobbar inom kursen?
Svar: Lotta Lundgren (linjeledare), Dan Wahlström, Inger Arvidsson, Elisabeth Skoglund, Maria Palmqvist (pedagoger), Malin Eriksson och Olle Edberg (kurs assistenter).

Vad är det för nedsatt funktionshinder deltagarna har?
Svar: intellektuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism el liknande, förvärvad hjärnskada, det finns olika inom funktionsnedsättningarna men vi använder Socialstyrelsens olika begrepp.

Tycker du det är viktigt att även de som har funktionshinder blir behandlade som vanliga människor?
Svar: det är en av grundpotenserna att samhället ska bli mer öppet. Självklart ska alla få ett likadant bemötande. Om det ska vara lika bra för alla behöver vi kanske ha olika resurser utifrån allas olika behov. Alla är lika olika.

Vad vill ni som jobbar med Olika Avtryck att deltagarna ska få ut av kursen?
Svar: det är samlat i ett dokument där det står allt det deltagarna ska uppnå. Få utbildning i det de har valt själva och är intresserade av.

Får deltagarna en ökad självständighet tack vare OA?
Svar: ja det får dom på grund av att de går på kursen här på ingesund.

Är det krävande att jobba med nedsatt funktionshindrade eller kan i stort sett vem som helst med en vårdnadsutbildning jobba med dem?
Svar: vi jobbar inte med vård, vi jobbar med utbildning. De har resurser som kan utvecklas. Vi har inte en omvårdande roll utan pedagogisk och utvecklande roll.

Är det viktigt för dig att människor visar respekt för de med funktionsnedsättning?
Svar: det är viktigt att alla människor visar respekt för alla människor.

Vad är skillnaden mellan funktionshinder och nedsatt funktionshinder?
Svar: en människa kan ha en funktionsnedsättning t.ex utvecklingsstörning. I den miljö hon vistas kan det finnas funktionshinder t.ex information man inte förstår eller att det saknas hiss. Människan kan ha funktionsnedsättning och miljön runtomkring kan vara ett hinder.

Tycker du att de andra på skolan bemöter deltagarna på Olika Avtryck bra?
Svar: ja det tycker jag, jag tycker det endast finns positivt bemötande.

Tycker du personligen att det är väldigt kul att jobba med projektet?
Svar: ja det tycker vi, och att det är intressant och vi lär oss väldigt mycket.

Varför tror du att de flesta människor bemöter människor med funktionsnedsättning på ett annat sätt än de bemöter ”vanliga” människor?
Svar: rädsla, osäkerhet, okunskap.

Vad bör man veta om när man ska jobba med dessa människor, är det någonting speciellt man bör tänka på?
Svar: att vara tydlig och att vara tillgängligt bemötande, tänka på att man tar sig tid i kommunikationen mellan sig och personen.

Har deltagarna sökt in till kursen eller är det någon som placerade dem i den?
Svar: de söker.

Vilka frågor bör man undvika att ställa till de med funktionsnedsättning?
Svar: frågor som är krångliga, utan ställ raka frågor och vara beredd på att få raka svar tillbaka.

Har det någon betydelse om man inte tänker på att de kanske inte förstår vissa saker i vardagen?
Svar: det är viktigt att inte vara för krånglig, komplicerad och invecklad i kommunikationer, vara rak och tydlig men att även vara sig själv då får man bäst respons.

Foto: Louise Myrén.

Jag fick även vara med deltagarna i kursen Konstnärligt skapande unde en hel dag Torsdagen den 20 Mars 2014.
Hade en underbar dag tillsammans med dessa fantastiska människor. Det var otroligt roligt att se dem jobba med någonting de verkligen tycker om, och är intresserade av.
De visade vad de jobbade med och det syns att de tycker det är kul.
Även jag fick prova att jobba med det de jobbar med, jag fick göra ett halsband.
Deltagarna var väldigt öppna och pratade gärna med mig, det är en sak jag verkligen tycker om. Jag gillar att de pratade med mig utan problem, och det var inte alls svårt att förstå dem.
En av deltagarna tyckte att jag skulle komma och se vad de gör igen, det tar jag som en positiv och fantastisk sak.
De visar att de vill ha kontakt med andra på skolan också, inte bara de från sin kurs.
Dagen gick väldigt snabbt, men det är ju som man säger: tiden går fort när man har roligt. Och en dag som denna kan inte bli mer perfekt.

Louise Myrén