Reportage: En sista tanke och vädjan inför EU-valet

Ni vet väl att alla vi Värmlänningar påverkas på ett eller annat sätt genom EU:s beslutsfattande. Våra liv styrs faktiskt till en mycket större grad av än vi tror genom EU:s lagar och regler, bland annat läste jag i NWT att man inom kommunerna inte kan anlägga en lekpark ens en gång utan att styras av EU:s lagar och förordningar. Man tvingas helt enkelt att ta hänsyn till dessa oavsett vad man anser om att man inom kommunen borde veta bättre hur och vart man skall anlägga en sådan.

Detta gäller ju även till så stor del som 60% av alla beslut som skall fattas i kommunfullmäktige, att de styrs av förordningar från EU, vilket väl kan tyckas mycket konstigt. Men oavsett om man nu anser att vi skall vara med i EU eller om man skall träda ut ur EU så är det av allra största vikt att lägga sin röst i valet den 25 Maj.

Varför?

Det är en demokratisk rättighet och vår enda möjlighet att kunna påverka och ha insyn i det som sker och som beslutsfattarna i EU beslutar om, gällande vårt land och våra egna liv. Kan tilläggas att man inte heller bör sitta på en klagandes stol om man inte tar del när det väl gäller att ta ställning i en sådan viktig händelse. Att avstå sin rösträtt i EU valet är att ge bort en demokratisk rättighet, något våra förfäder kämpat hårt för att få till. En rättighet som kostat människoliv. Det är en demokratisk rättighet som vi har och som ger oss och såväl som vårt land rättigheten att få inflytande över vår egen framtid gällande bland annat rörligheten i Europa; vår handel och alla tjänster som utövas inom EU och inom Sverige.

Vi deltar i EU-valet, och med våra rösters hjälp avgör vi faktiskt till stor del vår egen framtid då inom vårt lands gränser men även vår del i EU, så det är ett viktigt val i många hänseenden. EU parlamentet är en viktig del med sitt inflytande på ett lands beslutsfattande och de får allt större inflytande hela tiden, så med tanke på hur mycket de har att säga till om, råder jag alla att ta sig till vallokalerna och ge sin röst. Att EU påverkar oss på gott och ont är väl de flesta införstådda med och just därför blir det extra viktigt att inte ligga hemma på soffan den 25 Maj. Krasst så kan man nog säga att det egentligen inte spelar någon roll vilket parti man röstar på i det här valet, det viktiga är att man stoppar sin röst i valurnan och tar del.

SÅ, gör din röst hörd, använd din demokratiska rösträtt och påverka i EU.

Tove Birkeland Brandt
Publicerad 2014-05-20