Insändare: Varför tjänar män mer än kvinnor?

Det är en förlegad norm, inte sant? Män anses vara klyftigare och mer energiska. De anses ha bättre arbetsmoral. De ska därför ha bättre betalt. För ett sekel trodde man stenhårt på detta, och uppenbarligen sitter det fortfarande i, för män tjänar fortfarande mer än kvinnor.

Vi har kommit långt i utvecklingen ifråga om jämställdhet. Det är inte längre självklart att män ska snickra och kvinnor ska sy, att män tilldelas all intelligens och att enfaldigheten lämnas helt åt kvinnan. I stora drag behandlas män och kvinnor på ett likartat sätt, med bara några få skillnader varav endast en ska tas upp här. De får samma utbildning; en jämnårig man och kvinna kan gå ut med samma betyg och tilldelas samma jobb, de kan – om ett sammanträffande uppstår – få samma jobb på samma företag. Men av någon anledning som jag inte kan begripa och som jag inte är ensam om att inte förstå, och som jag av vem som än känner sig villig att förklara detta gärna misstroget lyssnar på; så tjänar män fortfarande mer än kvinnor.

Hur kommer det sig? Klassas inte Sverige som ett föredömligt land vad gäller jämställdhet? Inför den internationella kvinnodagen 2013 genomfördes en undersökning kring jämställdheten mellan män och kvinnors löneförhållanden. Enligt artikeln ”Grattis kvinnor – det går framåt” (Aftonbladet 2013-03-08) tjänade kvinnor i genomsnitt 94% av vad männen totalt fick i lönekuvertet. Det motsvarade en ökning på 1% sedan granskningen från året innan. Grattis! En hel procent. Jag måste dock fråga om det är något att fira? Det är snarare tragiskt att fira något som borde vara självklart. Vissa privilegium borde förväntas – och det är synd att den här frågan ska räknas som ett privilegium. Kvinnor ska tjäna lika mycket som män, eller också ska män tjäna lika mycket som kvinnor, annars är det hycklande av Sverige att predika om feminism.

Jag har hört att eftersom kvinnan i majoritet är mer ledig än mannen för att ta hand om barnen ska kvinnan inte få lika mycket betalt. Men vi måste ta hänsyn till gråzonen – det faktum att alla kvinnor inte är mammor. Är det då rättvist att samtliga mammor ska behöva ta smällen och tjäna mindre för att det finns mammor bland dem? Är det ens rätt att låta en mamma tjäna 94% jämfört med en man för att hon varit mammaledig ett år? Dessutom börjar det bli vanligare att också pappan tar föräldraledigt. Att skylla på mödrarna för att kvinnor får lägre löner kommer inte att fungera som ursäkt i framtiden.

Vilka slutsatser kan då dras? Att våra politiker inte är lika angelägna att vara feministiska när det kommer till pengar? Att kvinnan trycks ner av bekvämlighet eller av fördomar och attityder, av förutfattade meningar? Vilka de bakomliggande orsakerna än är har de alltför länge gått ostraffade. Jag ser fram emot att lyssna på vem som än känner sig stött och vill protestera mot vederbörande anklagelser, men det ska på förhand tilläggas att jag inte utan vidare kommer att ändra mina åsikter i denna fråga. Den ifråga ställda frågan är simpel och kan bara röja ett lika simpelt som otillräckligt svar: varför tjänar män mer än kvinnor?

Elin
Publicerad: 2014-06-25