Nobelfest med konstnärligt skapande

Den 10 december var det fest. Mycket god mat var det och kungen var där (biträdande rektorn). Jag fick diplom för att jag har gjort stora framsteg. Vi dansade också för att vi fick så mycket mat. Vi skålade i glasen, det var cider och det var gott.

TEXT OCH FILM: Karl-Olov Strandberg


Om Nobelpriset:

Den 10 december 1896 dog Alfred Nobel och i hans testamente stod att hans förmögenhet skulle utgöra en fond vars ränta ska delas ut som pris åt dem som under det förlupna året gjort mänskligheten störst nytta. Räntan skulle delas i fem lika delar och tillfalla forskare som gjort den viktigaste upptäckt eller uppfinning inom områdena fysik, kemi och fysiologi eller medicin, till den som inom litteraturen har producerat det utmärkaste i idealisk riktning och till den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser.

KÄLLA: Wikipedia