DEN SVENSKE KODKNÄCKAREN SOM ÖVERTRÄFFADE ALAN TURING OCH ENGELSMÄNNEN PÅ BLETCHLEY PARK

krypto
Den i år Oscarsbelönade filmen The Imitation game (2014) skildrar engelske Alan Turings livsöde och hur han på Bletchley Park ledde ett team som knäckte kodifieringen för de Enigmamaskiner som användes av tyskarna för att kryptera sin radiokommunikation under andra världskriget. En bedrift som kan ha förkortat kriget med ett par år och räddat livet på miljoner människor.

Något som inte är lika känt i sammanhanget, men borde vara det, är att svenske matematikern Arne Beurling i Norden samtidigt genomförde en liknande kodknäckning som överträffade Alan Turings.

För radiotrafiken i Norden under andra världskriget använde tyskarna en annan typ av krypteringsmaskin än Enigma, den så kallade G-skrivaren. Arne Beurling, professor i matematik i Uppsala, lyckades på egen hand på två veckor med bara penna och papper knäcka krypteringen för just G-skrivaren.

Till saken hör att G-skrivaren var mer avancerad än Enigmamaskinen i sin konstruktion. Beurling visste inte ens heller hur G-skrivaren såg ut. Engelsmännen hade tillgång till exemplar av Enigmamaskinen.

Beurlings forcerande av G-skrivarens kod lär faktiskt ha bidragit till att Sverige inte drogs in i kriget fullt ut, då man fick regelbunden tillgång till förhandsinformation om tyskarnas agerande i det ockuperade Norden.

När Hitler 1941 genomförde invasionen av Sovjetunionen, en överraskning för ryssarna, visste man också redan i Sverige att anfallet skulle komma. (Ryssarna förvarnades, men trodde inte på det hela då man från Sveriges håll inte avslöjade källan.)

Beurling berättade aldrig exakt hur han knäckte koden för G-skrivaren.

Arne Beurling dog 1986.

Att läsa: Svenska kryptobedrifter av Bengt Beckman (1996)

Henric Ahlgren